Dispozitii

20202019

–  Dispoziția nr.80/18.08.2020 privind delimitarea secţiilor de votare de pe raza comunei Adunaţi , judeţul Prahova pentru alegerile autorităților administraţiei publice locale din anul 2020.

– Dispoziția nr.79/17.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral, în comuna Adunați, utilizate pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020.

– Dispoziția nr.78/13.08.2020 privind  convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

-Dispoziția nr.77/07.08.2020 privind desemnarea personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripție nr.15 – Adunați.

– Dispoziţia nr.76/30.07.2020 privind încetarea alocației de susținere a familiei si recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de alocație pentru susținerea familiei doamnei Nedelcu Georgiana.

– Dispoziţia nr.75/30.07.2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei. –  Dispoziţia nr.74/30.07.2020 privind acordarea ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei

-Dispozitia nr.73/30.07.2020 privind aprobarea listelor cu destinatarii finali, persoane care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde acordate în cadrul Programul operațional POAD, prin Schema Naționala de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice si pentru Persoanele fără Adăpost (SNSPVPA).

– Dispoziția nr.72/29.07.2020 privind aprobarea listelor suplimentare pentru distribuirea ajutoarelor constând in produse alimentare tranșa I și produse de igienă tranșa II la nivelul comunei Adunați în cadrul POAD 2018-2021.

–   Dispoziția nr.71/24.07.2020 privind  convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

–  Dispoziția nr.70/09.07.2020 privind aprobarea listei inițiale pentru distribuirea ajutoarelor constând in produse alimentare transa I și produse de igienă tranșa II la nivelul comunei Adunați în cadrul POAD 2018-2021.

–   Dispoziţia nr.69/30.06.2020 privind încetarea ajutorului social domnului Tudoran Ion.

– Dispoziția nr.68/19.06.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară.

– Dispoziția nr.67/09.06.2020 privind constituirea Grupului de lucru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate – POAD la nivelul UAT comuna Adunaţi.

– Dispoziția nr.66/05.06.2020 privind reorganizarea Centrului Operativ pentru Situații de Urgență.

  – Dispoziția nr.65/4.06.2020 privind numirea unui expert extern cooptat pentru evaluarea ofertelor aferente procedurii de atribuire contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova – rest de executat ” .

– Dispoziţia nr.64/29.05.2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei.

– Dispoziția nr.63/29.05.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de proiectare pentru actualizarea Proiect Tehnic – rest de executat și execuție lucrări „Continuare lucrări construire Centru Medical P + E, Împrejmuire și Branșamente Utilități în comuna Adunați, județul Prahova – rest de executat ”

– Dispoziția nr.62/24.05.2020 privind predarea gestiunii de către d-na Aldescu Rodica doamnei Voinea Gabriela – Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați – Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil

–  Dispoziția nr.61/24.05.2020 privind desemnarea gestionarului bunurilor aflate în patrimoniul comunei Adunați, județul Prahova

– Dispoziția nr.60/18.05.2020 privind  delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției de publice de referent/casier  doamnei Voinea Gabriela – Mădălina  inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Adunați – Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil.

–  Dispoziția nr.59/18.05.2020 privind încetarea de drept a  raportului de serviciu  al doamnei Aldescu Rodica referent clasa III, grad profesional superior, Compartiment Taxe, Impozite, Financiar, Contabil.

– Dispoziția nr.58/06.05.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, emisă de primarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.57/24.04.2020 privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară, emisă de primarul comunei Adunați.

 – Dispoziția nr.56/14.04.2020 privind constituirea Comisiei de la terminarea lucrărilor aferente  obiectivului  REPARARE  A  DRUMURILOR  PENTRU  DC VĂLCEAUA STANCIULUI  PE O SUPRAFAȚĂ   DE  850  MP ÎN  COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA”.

 – Dispoziția nr.55/14.04.2020 privind numirea d-nei VOINEA GABRIELA- MĂDĂLINA în funcţia publică de execuţie de inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3, în cadrul aparatului de specialitate al  Primarului comunei Adunați, judeţul Prahova.

– Dispoziția nr.54/14.04.2020 privind constituirea  Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor aferente  obiectivului ,,REPARAȚIE  PRIN  ASFALTARE A DRUMURILOR  COMUNALE  DC 112  PE O SUPRAFAȚĂ  DE 6200 MP ȘI DC CIMITIRULUI PE O SUPRAFAȚĂ DE 1450 MP ÎN  COMUNA ADUNAȚI, JUDEȚUL PRAHOVA”.

– Dispoziția nr.53/01.04.2020 privind constituirea  Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniu privat al comunei Adunați, județul Prahova.

-Dispoziție nr.52 din 31 martie 2020 privind modificarea alocației de susținere a familiei.

-Dispoziție nr.51 din 31 martie 2020 privind încetarea ajutorului social domnului Tudoran Ion.

-Dispoziție nr.50/16.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Dispoziție nr.49/10.03.2020  privind  prelungirea contractului de muncă a d-nei BĂDOIU NICOLETA MĂDĂLINA, asistent personal al copilului BĂDOIU IONUT – DANIEL- persoana cu handicap grav.

-Dispoziție nr.48/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale Adunați pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare conducere și efectuarea lucrărilor recensământul populației și al locuinței în anul 2021.

-Dispoziție nr.47/05.03.2020 privind constituirea Comisiei comunale pentru realizarea lucrărilor de pregătire, organizare și efectuare a recensământului general agricol runda 2020, din comuna Adunați, județul Prahova.

-Dispozitia nr. 46/04.03.2020 privind numirea experților evaluatori la proba de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursului de recrutare a funcției publice de execuție vacantă de inspector grad profesional principal

-Dispoziție nr.45/04.03.2020 privind  înlocuirea unui membru al comisiei de concurs constituită  pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  vacantă de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

-Dispoziție nr.44/04.03.2020 privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență al comunei Adunați pe anul 2020.

-Dispoziție nr.43/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Juganaru Vasilica Irina.

-Dispoziție nr.42/28.02.2020 privind încetarea pentru susținerea familiei doamnei Supiala Petruta Catalina

-Dispoziție nr.41/14.02.2020 privind modificarea ajutorului social acordat numitei Pința Constanta

-Dispoziție nr.40/14.02.2020 privind încetarea ajutorului social,modificarea alocației de susținere a familiei si recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de ajutor de încălzire doamnei Manguta Corina – Maria

-Dispoziție nr.38/14.02.2020  privind acordarea unui ajutor de urgena

-Dispoziție nr.39/14.02.2020   privind acordarea gradației 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă  d-nei  Stănică Florentina –  Liana, asistent personal

– Dispoziția nr.37/14.02.2020 PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL ADUNAȚI ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ

– Dispoziția nr.36/07.02.2020 Privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție  de inspector, clasa I, gradul profesional principal.

– Dispoziția nr.35/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Bădila Daniel – Lucian guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați  

– Dispoziția nr.34/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Anca Marilena îngrijitor în cadrul Serviciului Public Cultură – Cămin Cultural Adunați.

– Dispoziția nr.33/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Negotei Maria guard în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.32/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Negotei Gheorghe paznic în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.31/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Coman Cristian polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.30/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pulez Mihai polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.29/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pință Laurențiu – Ioan polițist local  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.28/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Milu Nicoleta consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.27/31.01.2020  privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Negotei Octavian primarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.26/31.01.2020 privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază d-nul Tudosoiu Ion viceprimarul comunei Adunați.

– Dispoziția nr.25/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Termentu Petruța secretar general al comunei Adunați.

– Dispoziția nr.24/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Paraschiv Ileana – Cristina inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.23/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-lui Pința Constantin – Adrian consilier în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.22/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Postolache Virginia referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.21/31.01.2020 privind stabilirea salariului de bază al d-nei Aldescu Rodica referent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Adunați.

– Dispoziția nr.20/29.01.2020 privind încetarea alocației pentru susținerea familiei d-nei Boroș Cornelia.

–  Dispoziția nr.19/29.01.2020 privind stabilirea unor masuri necesare implementării programului operațional ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD la nivelul localității Adunați.

– Dispoziția nr.18/29.01.2020 privind aprobarea Procedurii de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor organizate de către aparatul de specialitate al  Primarului  comunei Adunați.

– Dispoziția nr.17/23.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Cojocaru Cecilia,  asistent personal.

– Dispoziția nr.16/23.01.2020 privind convocarea Consiliului Local Adunați în ședința ordinară.

– Dispoziția nr.15/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Turek Ioana, asistent personal.

–  Dispoziția nr.14/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șupeală Ion,  asistent personal.

– Dispoziția nr.13/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Badea Luiza, asistent personal.

– Dispoziția nr.12/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-lui Șerban Vasile, asistent personal.

– Dispoziția nr.11/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Bădilică Nicoleta – Corina, asistent personal.

– Dispoziția nr.10/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Coman Mariana, asistent personal.

– Dispoziția nr.9/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Stănică Florentina – Liana, asistent personal.

– Dispoziția nr.8/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Bădoiu Nicoleta – Mădălina, asistent personal.

 – Dispoziția nr.7/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei Lepușu Anda – Flavia,  asistent personal.

– Dispoziția nr.6/20.01.2020 privind stabilirea salariului de baza al d-nei  Mihăilă Elena – Doina, asistent personal.

– Dispoziția nr.5/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Badea Vasilica.

 – Dispoziția nr.4/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Hoitan Ion.       

– Dispoziția nr.3/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Alban Irinel – Andrei.

– Dispoziția nr.2/20.01.2020 privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare cuvenite persoanei cu handicap grav Stîrlici Camelia. 

-Dispoziția nr.1/08.01.2020 privind  convocarea  de îndată a Consiliului Local în ședința extraordinară. 

Dispozițiile care nu pot fi accesate in integralitatea lor conțin elemente de confidențialitate potrivit art.163 din Codul Muncii (Legea nr.53/2003), respectiv potrivit Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).